Pedagógiai alapelvek

(1)
Művészeti képzésünk célja a látáskultúra fejlesztése, különböző professzionális technikák elsajátítása, a megfelelő értékítélet képességének kialakítása, az egyéni képességek, a kreativitás és a tehetség kibontakoztatása. Célunk tehát nem csak a megismertetés a művészettel és annak eszközeivel, hanem a saját alkotókészség kifejlesztése. A hangsúly nem az ismeretközlésen, hanem az egyéniség kibontakoztatásán van.

(2)
Esztétikai ízlésnormákat közvetítünk. Az ízlésnek vannak általános határvonalai, de végső soron az ízlésvilág teljesen egyedi. Szükségesnek tartjuk bizonyos esztétikai értékrend közvetítését, de csak nagyon rugalmasan, tágan meghúzott határokkal. Egyik fő feladatunk a sokféleség bemutatása, a választás lehetősége, az alkotásra ösztönzés.

(3)
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az alkalmazott művészeti területeken, pl. a reklámgrafikában, a web tervezésben, a kiadványtervezésben, a grafikai tervezésben nem ritkán találkozhatunk esztétikailag igénytelen munkákkal. A megrendelők sok esetben nem szakképzett és rátermett alkotókat bíznak meg ilyen feladatokkal, vagy a pénzükért ráerőltetik az alkotóra saját igénytelenségüket, ízléstelenségüket. A tömegkultúra és az elitkultúra között sajnos még mindig éles a határvonal. Fontos pedagógiai feladatnak érezzük, hogy kísérletek történjenek a "autonóm" művészet és az "alkalmazott" művészet közelítésére.

(4)
Fontos feladatunknak érezzük bizonyos technikák átadását azt, hogy a hallgatók elsajátítsák különböző eszközök használatát. Művészet közeli produkciók jöhetnek létre pusztán azzal, hogy a hallgatók bizonyos eszközök használatát technikai tudással párosítják. Különösen így van ez a számítógépek és az egyre tökéletesebb grafikai programok korában. Azonban az igazi művészethez a technikai tudás fölötti plusz kell. A technikai tudás átadása mellett az is a dolgunk, hogy biztosítsuk az inspiráló alkotói környezetet.

VISART © 2004 - 2018