A kritikai érzék kifejlesztése

A hallgatók tanév közben a munkáikra osztályzatokat kapnak. Szemeszter végén következik a vizsga, amelyet francia tanárok vezetnek. A hallgatók a 10-20 legjobbnak tartott munkáikból kiállítást állítanak össze, ez a "kipakolás", amelyet a francia vizsgabizottság megvizsgál és nyilvánosan értékel. Az év végi vizsga a teljes tanévre vonatkozik. A hallgató bemutatja teljes éves mappáját, önálló előadás formájában elmagyarázza munkáját és válaszol a vizsgabizottság kérdéseire. Az osztályozás az 1-20 skálán történik. Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12-es osztályzatot. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a második szemeszter. A bukás a második szemeszter végén évismétlést jelent.

VISART © 2004 - 2018