Szoros kapcsolat a szakmával

4 év alatt 3 alkalommal kell szakmai gyakorlaton részt venni.
• A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
• A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon.
• A szakmai gyakorlatokra a második, a harmadik és a negyedik tanévet követő nyári szünetben kerülhet sor.
• A szakmai gyakorlat teljesíthető bármely cégnél vagy intézménynél, amely tevékenysége a Visartban tanultak profiljába vág. (Reklámcég, grafikai stúdió, web tervező cég, kiadóvállalat, galéria, csomagolócég stb.)
• A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét.

A tanultak alkalmazása

• A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a Visartban tanultaknak megfelelő feladatokat kell ellásson egyénileg, illetve csapatban.
• A hallgató képekkel illusztrált szöveges beszámolót ír a szakmai gyakorlatról, amelyben értékeli a gyakorlat hasznosságát, a kapott feladatokat, a szakmai kihívást, a konkrét tapasztalatokat.
• A hallgató másolatban leadja a gyakorlat során elvégzett összes egyéni, vagy csoportos munkáját.
• A beszámolót az oktatási igazgató értékeli. Csak az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.

VISART © 2004 - 2018