Felkészítés a tervezői munkára

Év közben a hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el. A szaktanár a feladatot előadás formájában értelmezi, részletezi és előadája a szükséges háttér ismereteket. A feladatokat a hallgatóknak határidőre kell elkészíteni részben az iskolában, részben otthon. Átvesszük a francia partnerintézmény folyamatos ellenőrzési rendszerét, a diákok tanáraik vezetésével minden egyes elkészült munkát közösen elemeznek és véleményeznek. Az elvégzett feladatokra a hallgatók osztályzatokat kapnak. A hallgatók minden szemeszter végén név nélküli kérdőív formájában különböző szempontok szerint értékelheti minden egyes tanárát, az összes tantárgyat számszerűen is és szövegesen is.

VISART © 2004 - 2018