Valamennyi részterületet felölelő komplex oktatási program

A tananyag kiterjed a vizuális kommunikáció teljes eszköztárára. A grafika mellett foglalkozunk tipográfiával, kiadvány tervezéssel, csomagolás tervezéssel, 3D tervezéssel, plakáttervezésssel, reklámgrafikával, megtanítjuk a Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamveawer, After Effects programok használatát és a honlap tervezést, megismertetjük az állóképek (fotózás) és mozgóképek (videó, multimédia) lehetőségeit.

Követjük a francia partnerfőiskola tanmenetét, időbeosztását, tantárgy felosztását, oktatási struktúráját és értékelési rendszerét, de sor kerül a magyar sajátosságok figyelembe vételére. Félévenként francia oktatók vizsgáztatnak Budapesten, ekkor történik a szemeszter lezárása és a hallgatók egyéni értékelése.

Művészeti alapok és technikák

Szemeszterenként 7-8 szaktantárgyból, heti 20 - 22 szakórából áll az órarend. Az első három szemeszter alapozó kurzusokból áll, amelyek során a hallgató vizuális és kulturális alapokat, rajzolási technikát, kifejezőkészséget szerez. Elméleti tárgyaink a művészet- és vizuális kommunikáció történet. Sok rajzóránk van, ezen kívül színtan, formatan, csomagolás, ábrázoló geometria, fotó. Elkezdjük tanítani a grafikai tervezés alapjait és a számítógépes programokat. Ezek a tárgyak végigkísérik a négy évet.

Saját alkotókészség kifejlesztése

A második három szemeszterben plakáttervezést, tipográfiát, kiadványszerkesztést, illusztrációt és multimédiát tanítunk. Az egyes feladatokról fokozatosan áttérünk az átfogó koncepciók, a teljes körű kampányok tervezésére és kivitelezésére.

A negyedik év tantárgyai a teljes körű design, reklám, plakáttervezés koncepció, grafikai design. A tanulmányokat olyan elméleti jellegű tárgyakkal egészítjük ki, mint a dizájn elmélet, a teljes vállalati és termékarculat, és a vizuális identitás. A tanulmányok a komplex diplomamunkával zárulnak.

VISART © 2004 - 2018