KÉRDŐÍV VÉGZETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

2016 áprilisban kérdőíves felmérést végeztünk volt hallgatóink között. 32 végzett diákunktól kaptunk választ. Ennek eredményét közöljük az alábbiakban.
1) Az iskola elvégzése óta szerzett-e újabb szakképesítés?
15 % szerzett újabb szakképesítést más területen.
2) Az oktatási program elvégzése óta mi volt a legjellemzőbb megélhetési formája?
100 % kizárólag vizuális kommunikáció szakmai tevékenységet végzett
3) Mi az ön jelenlegi munkaerő-piaci státusza?
78 % alkalmazott
15 % egyéni vagy társas vállalkozó
7 % GYES, GYED,
4) Van-e a képzettségének megfelelő munkalehetősége?
100 % igen
5) Milyennek ítéli saját szakmai kapacitásának kihasználtságát?
8 % nagyon magas fokú
62 % magas fokú
30 % közepes
0 % alacsony fokú
6) A vizuális kommunikáció mely területével foglalkozik a leggyakrabban? (Több is bejelölhető.)
69 % grafika
62 % kiadvány
62 % reklámgrafika
54 % arculat
46 % web
32 % multimédia
23 % csomagolás
7) Tervez-e pályamódosítást a közeljövőben?
100 % nem tervez pályamódosítást
0 % tervez pályamódosítást
8) Ha újra kezdhetné szakmai életét
70 % ugyanezt a pályát választaná
30 % más hasonló pályát választana
9) Volt-e külföldi megrendelése?
70 %-nak volt külföldi megrendelése
30 %-nak nem volt külföldi megrendelése
10) Az iskola befejezése óta dolgozott-e külföldön?
23 % dolgozott, illetve jelenleg is dolgozik külföldön
23 % tervezi a külföldi munkavállalást
54 % nem dolgozott külföldön és nem is tervezi ezt
11) Talált-e a képzettségének megfelelő munkát az iskola elvégzése után?
24 % már az iskolai tanulmányok ideje alatt talált munkát
38 % a végzés után 4 hónapon belül talált munkát
38 % 4 hónap után, de egy éven belül talált munkát
0 % egy éven belül nem talált munkát
12) Ön hogyan jutott munkához?
23 % személyes kapcsolatokon keresztül
47 % saját álláskereső tevékenység (hirdetésre jelentezés, pályázat)
30 % iskolai kapcsolat (tanár, szakmai gyakorlat)
13) Mennyi volt az ön bruttó jövedelme 2015-ben?
átlag 4,73 millió Ft (2,4 és 8 millió között szóródva)
14) Tapasztalatai szerint szakmájában melyek az érvényesülés legfontosabb tényezői? (többet jelölhet)
60 % gyakorlat, tapasztalat
55 % tehetség, kreativitás
55 % ízlés, minőség érzékenység
45 % személyes kapcsolatok
45 % kooperációs készség, csapatmunka
30 % szakmai ismeretek
25 % kommunikáció, önmenedzselés képessége
15) Minek tekinti elsősorban a szakmai tevékenységét? (több is jelölhető.)
55 % mesterség
30 % hivatás
15 % szolgáltatás
15 % pénzkereseti lehetőség
16) Szakmai munkája során melyek azok a nehézségek, amelyekkel leggyakrabban találkozik?(Többet jelölhet.)
60 % ízlés hiánya, igénytelenség
45 % a munka anyagi alulértékelése
45 % szakszerűtlen vezetés
40 % szakszerűtlen megbízás
40 % kreativitást nem igénylő megrendelés
20 % kollégák képzettségének hiánya
8 % a munka szakmai alulértékelése
8 % szakmai belharcok
8 % szellemi alkotások védelmének hiánya
17) Lát-e perspektívát a szakmájában (szakmai és anyagi)?
93 % lát perspektívát a szakmájában
7 % nem lát
18) Hová helyezné szakmáját a társadalmi presztízs ranglétrán 1-10 között ?
átlag: 6,2
19) Hová helyezné szakmáját az anyagi presztízs ranglétrán 1-10 között ?
átlag: 6,1
20) Utólag összességében mi a véleménye a Visartról?
70 % szerint használható szakképzettséget biztosított
30 % szerint részben használható szakképzettséget biztosított
0 % szerint nem biztosított használható szakképzettséget
21) Volt-e olyan tanára a Visartban, aki nagy hatással volt önre és akire utólag is mestereként tekint?
95 % szerint volt ilyen tanára. Az előforduló nevek a gyakoriság sorrendjében:
* Pintér József
* Lerch Péter
* Halasi Zoltán, Magyar Zsuzsa, Kádár Gergő, Tooth Gábor Andor
* Paulovkin Boglárka, Gombos Gáspár, Fiáth Heni
5 % szerint nem volt ilyen tanára
22) Tart-e fenn kapcsolatot a Visartban végzett hallgatókkal ?
95 % igen
5 % nem
23) Tart-e fenn kapcsolatot Visart oktatókkal ?
25 % igen
75 % nem
21) Utólag visszatekintve mik voltak a Visart legnagyobb erősségei?
Az előfordulás sorrendjében:
Tanárok ("tanárok", "szakmabeli tanárok", "jó tanárok", "tanári kar", "volt néhány tanár akitől sokat lehetett tanulni")
Szakszerűség ("szakmai igényesség", "technikai képzés", "gyakorlati képzés", "átfogó szakmai ismeretek", "sokoldalúság")
Munkavégzés ("gyorsaságra határidőre nevelés", "határidőre felkészítés", "naprakészség", "több feladat párhuzamos végzése (juggling)", "szakmai alázat elsajátítása")
Nemzetközi megközelítés ("nemzetközi szemlélet", "többnyelvűség")
Hozzáállás ("kritika lehetősége", "nyitottság")
22) Utólag visszatekintve mik voltak a Visart legnagyobb gyengeségei?
Az előfordulás sorrendjében:
"túl nagy szórás évfolyamon belül"
"diákok közötti összefogás hiánya"
"több külső partnerkapcsolat kellene"


Vissza

VISART © 2004 - 2018